Linkit


Viranomaispalvelut sähköiseen asiointiin. Suomi.fi palvelut: https://www.suomi.fi

Sähköinen reseptit: www.kanta.fi
Potilastiedon arkisto sekä myös reseptien uusinta.

Laboratorio palvelut : https://www.islab.fi/etusivu

Suomen Diabetesliitto: www.diabetes.fi

Diabetesliiton keskustelupalsta: http://keskustelu.diabetes.fi

Diabetestapahtumat: www.diabetes.fi/tapahtumat

Kansaneläkelaitos: www.kela.fi

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: www.thl.fi

Käypä hoito- suositukset: www.kaypahoito.fi


Liikunta:

Likes: www.kki.likes.fi

UKK-instituutti: www.ukkinstituutti.fi